THU HẸP KHOẢNG CÁCH…

KHÁM PHÁ KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG & GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI KHÓ
“Điện đối với nền văn minh hiện đại giống như máu đối với cơ thể con người. “

Nhưng chúng ta có thực sự hiểu về năng lượng toàn cầu?

Trong cuốn sách mới mang tính đột phá này, Sự thật ít người biết về điện…, các tác giả đã bóc tách các lớp về nền kinh tế năng lượng toàn cầu với trọng tâm là điện.

Những gì họ tiết lộ thật đáng kinh ngạc.

Tìm hiểu tại sao tình trạng thiếu năng lượng lại lan rộng khắp châu Âu. Khám phá xem năng lượng tái tạo có thể cứu chúng ta hay không và nguồn năng lượng nào phù hợp nhất?

Bạn có thể ngạc nhiên bởi kết luận của họ.

Tìm hiểu xem chúng ta thực sự cần thực hiện những gì để chuyển sang một tương lai xanh hơn.

TÓM TẮT

ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Tiến sĩ Lars Schernikau là nhà kinh tế năng lượng, doanh nhân, nhà kinh doanh hàng hóa và tác giả.

Ông đã được đào tạo tại Đại học New York ở Hoa Kỳ, INSEAD ở Pháp và TU Berlin ở Đức, ông Ông đã làm việc trong lĩnh vực hàng hóa trong 2 thập kỷ ở Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và Bắc Mỹ.

Trước đây, ông từng làm việc cho Tập đoàn tư vấn Boston ở Mỹ và Đức.

Lars cũng là một cổ đông của công ty kinh doanh hàng hóa – HMS Bergbau AG

(www.hms-ag.com), công ty này được niêm yết công khai ở Đức và có trụ sở tại Berlin.

GIÁO SƯ WILLIAM HAYDEN SMITH

Giáo sư William Hayden Smith là Giáo sư Khoa học Trái đất và Hành tinh tại Trung tâm Khoa học Vũ trụ McDonnell tại Đại học Washington, St. Louis, MO, Hoa Kỳ.

Giáo sư Smith đã nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Princeton.

NỘI DUNG

01

ĐIỆN VÀ ĐẦU TƯ – THỰC TRẠNG HIỆN NAY

02

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ VIỆC LƯU TRỮ
 • Gió và mặt trời
 • Công suất tự nhiên
 • Truyền tải, phân phối, điều hòa và khởi động đen
 • Lưu trữ năng lượng
 • Hy-đrô và cách nó so sánh với Hy-đrô các-bon
 • Nguyên liệu đầu vào và năng lượng phát
 • Năng lượng sơ cấp và bơm nhiệt

03

Chi phí điện và năng lượng hoàn trả ( eROI)
 • Chi phí toan bộ của điện FCEO
 • Năng lượng hoàn trả trên năng lượng đầu tư eROI
 • Định luật thứ hai ảnh hưởng đến hệ thống năng lượng

04

TƯƠNG LAI DỰ KIẾN CỦA NĂNG LƯỢNG VÀ “ GIẢM THẢI CÁC-BON”
 • Năng lượng sơ cấp tăng trưởng tới năm 2050
 • Các dạng lưu trữ năng lượng và ảnh hưởng của chúng tới giá và hoạt động kinh tế
 • Giảm thải các-bon và “Net-Zero”

05

THỰC TẾ TƯƠNG LAI CỦA NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BỀN VỮNG

06

TỔNG HỢP Ý CHÍNH

HÌNH ẢNH

CÁC HÌNH ẢNH TRONG SÁCH

Điện đối với nền văn minh hiện đại cũng giống như máu đối với cơ thể con người. Việc hiểu được cách thức hoạt động của điện trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi tầm quan trọng của nó ngày càng tăng cùng với sự gia tăng của quá trình điện khí hóa trong giao thông, công nghiệp và sưởi ấm.

Tiến sĩ Lars Schernikau và Giáo sư William H. Smith đã tạo ra một cái nhìn tổng quan toàn diện về cách thức hoạt động của nền kinh tế năng lượng toàn cầu với trọng tâm là điện.

DANH MỤC HÌNH ẢNH/ BIỂU ĐỒ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44